Wypadki w rolnictwie

Obecnie w okresie letnim musimy być przegotowani na każdą ewentualność jak np. że jadąc na miejsce naszego wypoczynku, pod koła naszego samochodu może wybiec z gospodarstwa pies lub co gorsza koń lub krowa. Co wtedy możemy zrobić? Przede wszystkim jeśli nasze auto zostało uszkodzone, a w czasie zdarzenia nikt nie został ranny, to wystarczy z rolnikiem spisać oświadczenie podobne do tego jakie spisywalibyśmy z kierowcą po kolizji drogowej. W piśmie tym powinny się znaleźć opis zdarzenia z datą i godziną, numer polisy OC rolnika i zakład w którym jest ubezpieczony. Oświadczenie, kto ponosi winę za wypadek oraz opis uszkodzeń. Warto wiedzieć, że takie odszkodowanie można uzyskać z KRUSU, odszkodowania NNW i ubezpieczenia OC rolnika.

Kiedy rolnik musi posiadać polisę OC

OC dla rolników jest obowiązkowe jeśli posiadają grunty powyżej 1 ha i podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym, oraz osób prowadzących działalność w ramach działów specjalnych produkcji rolnej (niezależnie od wielkości gruntów). Polisa dla rolników chroni jego rodzinę, osoby pracujące w danym gospodarstwie jak i osoby spoza gospodarstwa. Właśnie jeśli osoby trzecie zostaną poszkodowane z winy rolnika to dostaną one rekompensatę za straty osobowe jak i materialne.

W gospodarstwach rolniczych pracy przybywa szczególnie latem, a wtedy o nieszczęście nie trudno. Czy istnieje możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek rolniczy. Do takich zdarzeń może dojść zarówno na terenie gospodarstwa jak i w na drogach czy polach. Wystarczy nie prawidłowo działająca maszyna, czy niedopilnowanie dzieci, a wtedy do wypadku niewiele brakuje.

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Jeśli już jednak dojdzie do wypadku jakiej rekompensaty możemy żądać od rolnika lub jego ubezpieczyciela? Jest kilka form szeroko pojętego odszkodowania. Przede wszystkim są zwrot kosztów związanych z wypadkiem i jego następstwami jak rehabilitacja, leczenie, medykamenty itp. oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Następnym jest odszkodowanie z tytułu utraconych rzeczy materialnych – wliczają się w to koszty utraconych sprzętów (teflon, zegarek itp.) w czasie wypadku jaki i pokrycie opłat za holowanie auta czy wypożyczenie samochodu zastępczego. Jeśli w razie wypadku utraciliśmy możliwość dotychczasowego zarobkowania i jesteśmy zmuszeni do przebranżowienia się lub całkowicie nie możemy pracować można też zażądać renty uzupełniającej. Jeśli rolnik nie posiada polisy OC, wypłatą odszkodowania zajmie się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.